Bilatu web honetan

 
  • castellano
  • euskara

Parrokietako ez diren fondoak            Kodea          Datak        ale/iiuu

Gotzaitegiaren edo Kuria

F001.001

1950-1998

400 uudd / 780 uuii

Gotzaitegiaren Notariotza

F001.002

1950–1998

47 uudd. / 380 uuii

Gotzaitegiaren Ekonomia

F001.003

1888–2000

333 uudd

Bilboko Gotzaitegiaren Aldizkari Ofiziala (Argitalpena)

F001.004

1950-2003

120 ale

Kalagorri eta Ozkabarteko Gotzaitegiaren Aldizkari Ofiziala (Argitalpena)

F001.005

1853-1862

24 ale

Gasteizko Gotzaitegiaren Aldizkari Ofiziala (Argitalpena)

F001.006

1862-1950

243 ale

Bilboko Gotzaitegiaren Elizbarrutiko Gidaliburua (Argitalpena)

F001.007

1971-2002

8 ale

Bikaria

F001.008

1974-1994

38 uudd.

Bilboko Gotzaitegiko Gotzain Kontseilua

F001.009

1969-1989

23 uudd.

Laikoen Apostolutza eta Pastoraltzak

F001.010

1967-2001

518 uudd.

Laikoen Elizbarruti Kontseilua

F001.011

1969-1998

141 uudd.

Kuriaren ordezkaritzak, idazkaritzak eta zerbitzuak

F001.012

1953-1999

678 uudd.

Laikoen Elizbarruti Idazkaritza

F001.013

1981-2000

76 uudd.

ASCEA

F001.014

1859-1978

57 uudd eta 470 ale

Elizbarrutiko Seminario Nagusia

F002.001

1930-1996

312 uudd.

Elizbarrutiko Seminario Txikia

F002.002

1922-1955

14 uudd.

Bilboko Elizbarrutiko Erakundeak

F002.003

1940-1999

7 fondo 243 uudd.

Elizbarrutiko Teologi-Pastoral Ikastegia

F002.004

1975-1999

9 uudd.

Hezitzaileen Elizbarrutiko Eskola (EDE)

F002.005

1981-1998

13 uudd.

Elizbarrutiko Caritas

F002.006

1945-1993

183 uudd.

Herri Irratia

F002.007

1981-1995

27 uudd eta 126 m/l diskak.

Elizbarrutiko Ikastetxeak

F002.008

1971-1979

9 uudd.

Eliztarren elkarteak

F003.001

1914-1990

6 fondo 783 uudd.

Euskalherriko Eskautak Bizkaia - MSC

F003.002

1985-1995

213 uudd.

Ekintza Katolikoko Emakumeak

F003.003

1920-1989

143 uudd.

Espainiako Ekintza Katolikoa

F003.004

1948-1964

427 uudd.

Hermandad Obrera de Acción Católica elkartearen aldizkaria

F003.005

1953-1964

12 ale

Abadeen artxiboak

F004.001

1953-1989

22 fondo

Fondo musikala (dohaintza)

F005.001

1850 (ca.)-
1980 (ca.)

30 m/l paper eta diskak

Itxaropenaren Ama Birjinaren komentua (Bilbao) eta Klaratarren komentua (Gordexola)

F005.002

1502-1951

5 uuii

Espainiako Gotzain Konferentzia

F005.003

1973-1995

174 uudd.

F001.001

Gotzaitegia edo Kuria
Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bilboko Gotzaintzako edo Kuriako Fondo Orokorra.
1.3. Eguna(k):
[f] 1950 – 1998.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F II).
1.5. Kopurua eta euskarria:
400 agiri-unitate + 780 instalazio-unitate. Papera.

F001.002

Gotzaitegiaren Notariotza

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bilboko Gotzaintzako Notariotza.
1.3. Eguna(k):
[f] 1950 – 1998; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
47 agiri-unitate + 380 instalazio-unitate. Papera.

F001.003

Gotzaitegiaren Ekonomia

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bilboko Gotzaintzako Administrazioa.
1.3. Eguna(k):
[c] 1888 – 2000; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
333 agiri-unitate. Papera.

F001.004

Bilboko Gotzaitegiaren Aldizkari Ofiziala (Argitalpena)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bilboko Gotzaintzaren Aldizkari Ofiziala (BGAO).
1.3. Eguna(k):
[f] 1950 – 2003; etengabe jasotzen dira.
1.4. Azalpen-maila:
Seriea (C IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
120 ale. Koadernatuta. Papera.

F001.005

Kalagorri eta Ozkabarteko Gotzaitegiaren Aldizkari Ofiziala (Argitalpena)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Kalagorriko eta Galtzadako Gotzaintzaren Aldizkari Ofiziala.
1.3. Eguna(k):
[f] 1853 – 1862.
1.4. Azalpen-maila:
Seriea (C IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
24 ale. Papera.

F001.006

Gasteizko Gotzaitegiaren Aldizkari Ofiziala (Argitalpena)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Gasteizeko Gotzaintzaren Aldizkari Ofiziala.
1.3. Eguna(k):
[f] 1862 – 1950.
1.4. Azalpen-maila:
Seriea (C IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
243 ale. Papera.

F001.007

Bilboko Gotzaitegiaren Elizbarrutiko Gidaliburua (Argitalpena)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bilboko Elizbarrutiko Gidaliburua.
1.3. Eguna(k):
[f] 1971 – 2002.
1.4. Azalpen-maila:
Seriea (C IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
8 ale. Papera.

F001.008

Bikaria

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bikariotza Nagusiko Fondoa. Bilboko Elizbarrutia.
1.3. Eguna(k):
[f] 1974 – 1994; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
38 agiri-unitate.

F001.009

Bilboko Gotzaitegiko Gotzain Kontseilua

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Bilboko Elizbarrutiko Gotzaintzaren Kontseiluko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1969 – 1989; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
23 agiri-unitate. Papera.

F001.010

Laikoen Apostolutza eta Pastoraltzak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Sekularren Apostolutzaren Ordezkaritzako Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1967 – 2001; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F III).
1.5. Kopurua eta euskarria:
518 agiri-unitate. Papera.

F001.011

Laikoen Elizbarruti Kontseilua

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Laikoen Elizbarrutiko Kontseiluko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1969 – 1998.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
141 agiri-unitate. Papera.

F001.012

Kuriaren ordezkaritzak, idazkaritzak eta zerbitzuak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Kuriako ordezkaritza, idazkaritza eta zerbitzuetako fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1953 – 1999; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F II).
1.5. Kopurua eta euskarria:
678 agiri-unitate. Papera. Argazkiak.

F001.013

Laikoen Elizbarruti Idazkaritza

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F001
1.2. Izenburua:
Laikoen Elizbarrutiko Idazkaritzako Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1981 – 2000; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
76 agiri-unitate. Papera.

F001.014

ASCEA

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/ F001
1.2. Izenburua:
ASCEA Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f]1859 – 1978.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
57 agiri-unitate eta 470 ale. Papera.

F002.001

Elizbarrutiko Seminario Nagusia

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Bilboko Elizbarrutiko Seminario Nagusiko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1930 – 1996; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
312 agiri-unitate. Papera.

F002.002

Elizbarrutiko Seminario Txikia

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Bilboko Elizbarrutiko Seminario Txikiko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1922 – 1955; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
14 agiri-unitate. Papera.

F002.003

Bilboko Elizbarrutiko Erakundeak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Bilboko Gotzaintzako Elizbarrutiko Erakundeetako Fondoak.
1.3. Eguna(k):
[f] 1940 – 1999; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F II).
1.5. Kopurua eta euskarria:
7 fondo. 243 agiri-unitate. Papera.

F002.004

Elizbarrutiko Teologi-Pastoral Ikastegia

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Elizbarrutiko Teologia eta Pastoral Institutuko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1975 – 1999; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
9 agiri-unitate. Papera.

F002.005

Hezitzaileen Elizbarrutiko Eskola (EDE)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Elizbarrutiko Hezitzaileen Eskolako Fondoa (EDE).
1.3. Eguna(k):
[f] 1981 – 1998; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
13 agiri-unitate. Papera.

F002.006
Elizbarrutiko Caritas

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

F002.006 1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Elizbarrutiko Cáritaseko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1945 – 1993; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
183 agiri-unitate. Papera.

F002.007

Herri Irratia

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Herri Irratiko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1981 – 1995; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
27 agiri-unitate. 126 m/l binilo. Papera.

F002.008

Elizbarrutiko Ikastetxeak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F002
1.2. Izenburua:
Elizbarrutiaren titularitateko eta/edo kudeaketako Ikastetxeetako Fondoak.
1.3. Eguna(k):
[f] 1971 – 1979; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F III).
1.5. Kopurua eta euskarria:
9 agiri-unitate. Papera.

F003.001

Eliztarren elkarteak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F003
1.2. Izenburua:
Eliztarren Elkarteetako Fondoak.
1.3. Eguna(k):
[f] 1914 – 1990; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F II).
1.5. Kopurua eta euskarria:
6 fondo. 783 agiri-unitate. Papera.

F003.002

Euskalherriko Eskautak Bizkaia - MSC

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F003
1.2. Izenburua:
Euskalherriko Eskautak Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1985 – 1995; (t).
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
213 agiri-unitate. Papera.

F003.003

Ekintza Katolikoko Emakumeak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F003
1.2. Izenburua:
Ekintza Katolikoko Emakumeen Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1920-1989.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
143 agiri-unitate. Papera.

F003.004

Espainiako Ekintza Katolikoa

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

F003.004 1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F003
1.2. Izenburua:
Espainiako Ekintza Katolikoko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1948 – 1964.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
427 agiri-unitate. Papera.

F003.005

Hermandad Obrera de Acción Católica elkartearen aldizkaria

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F003
1.2. Izenburua:
Ekintza Katolikoko Langileen Ermandadearen Aldizkaria (HOAC).
1.3. Eguna(k):
[f]1953 – 1964.
1.4. Azalpen-maila:
Seriea (C IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
12 ale.

F004.001

Abadeen artxiboak

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F004
1.2. Izenburua:
Apaizen artxibo pertsonaletako fondoak.
1.3. Eguna(k):
[f] 1953 –1989.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F II).
1.5. Kopurua eta euskarria:
22 fondo.

F005.001

Fondo musikala (dohaintza)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F005
1.2. Izenburua:
Fondo Musikala (dohaintza).
1.3. Eguna(k):
[f] 1850 (ca.) – 1980 (ca.); harik eta fondoa oso-osorik katalogatu arte, ez dago urte zehatzik ematerik.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
30 m/l. Papera. Biniloa. Arbela.

F005.002

Itxaropenaren Ama Birjinaren komentua (Bilbao) eta Klaratarren komentua (Gordexola)

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F005
1.2. Izenburua:
Itxaropenaren Andra Mariaren Komentuko (Bilbo) eta Klaratarren Komentuko (Gordexola) Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f] 1502 – 1951.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (III).
1.5. Kopurua eta euskarria:
5 instalazio-unitate. Papera.

F005.003

Espainiako Gotzain Konferentzia

Parrokiakoak ez diren fondoetara itzuli

1.1. Erreferentzia-kodea:
ES/AHEB-BEHA/F005
1.2. Izenburua:
Espainiako Gotzaintzako Batzarreko Fondoa.
1.3. Eguna(k):
[f]1973 – 1995.
1.4. Azalpen-maila:
Fondoa (F IV).
1.5. Kopurua eta euskarria:
174 agiri-unitate. Papera.Gora


ekoscan

UNESCO Archives Portal
Listado en el Portal de Archivos de la Unesco

ica
Member of ICA

 

 

plan avanza

Icaro Historiaren Ezaguera Aurreraturako Zentroa Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak be finantzatu izan dau, Ikerketa Zientifiko, Garapen eta Barrikuntza Teknologikorako 2008-2011 Egitasmo Nazionalaren barruan. Txostenaren zenb.: TSI-070300-2008-179

 

SIGA-AKIS (Sistema Inet de Gestión de Archivos / Artxiboen Kudeaketarako Inet Sistema) patrocinado por:

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco irargi - centro de patrimonio docuemntal de Euskadi

 

 

Harremanetarako

Larrauri kalea, 1 A, 5. solairua
48160 DERIO
Bizkaia
Tel.: 944062490
Faxa: 944062491

e-posta: info@aheb-beha.org

jazzandclassical.comadult-porno.org