Bilatu web honetan

 
  • castellano
  • euskara

Artxiboa 7 lan-arlotan dago antolatuta. Kontratatutako langileak lan-arlo horien arduradunak dira, eta langile laguntzaileekin batera lan egiten dute (laguntzaileak, artxiboko bertako eta beste erakunde batzuetako bekadunak eta zenbait erakunderekin sinatutako hitzarmenen bidez praktiketan dauden langileak). Helburua etengabeko prestakuntza teoriko eta praktikoaren bidez talde egonkorra trebatzea denez, kalitateari eta plangintzei buruzko bilerak egiten dira hilean behin, eta ebaluazioak, sei hilean behin. Horrez gain, artxiboko gaiak ikertzeko taldea eratu da.

<><><>1. ZUZENDARITZA
2. ADMINISTRAZIO ARLOA
3. JENDEA ATENDITZEKO ARLOA
4. KATALOGAZIO, NORMALKUNTZA ETA AUTOMATIZAZIO ARLOA
5. KONTSERBAZIO ARLOA ETA AGIRIAK BERRAGERTZEAREN ZERBITZUA
6. PRESTAKUNTZA, ARGITALPEN ETA KULTUR HEDAPEN ARLOA
7. LIBURUTEGI OSAGARRIA, AGIRI-ZENTROA ETA INFORMAZIO-ZERBITZUA
8. Arloen eskema

1. ZUZENDARITZA
Anabella Barroso
zuzen@aheb-beha.org

- Plangintza, betearazpena eta administrazioa
- Artxibo-politika: agindu eta arauen azalpena
- Politika ekonomikoa: aurrekontuen prestaketa
- Harremanak eta ordezkaritza beste erakunde batzuen aurrean
- Giza baliabideak eta langileak
- Gainerako zereginen ikuskapena
- Artxiboa digitalizatzeko eta ohiko jarduerekin bat egiteko proiektuaren ezarpena
- Koordinazioa elizbarrutiko beste artxibo batzuekin
- BEHAko bertako ikerketa-taldearen zuzendaritza

2. ADMINISTRAZIO ARLOA
Ana Belén Sánchez / Elena Cortazar
admin@aheb-beha.org

- Kontabilitatea
- Artapena eta erosketak
- BEHAko kontabilitate orokorraren informatizazioa
- Txantiloien sorrera

3. JENDEA ATENDITZEKO ARLOA
Ana Belén Sánchez Prieto
info@aheb-beha.org

- Telefono eta posta bidezko eskaeren atentzioa
- Aretoko kudeaketa eta atentzioa (irakurleen banaketa)
- Erabiltzaile eta eskaeren kudeaketa
- Erreprografia

4. AZALPEN, KATALOGAZIO, NORMALKUNTZA ETA AUTOMATIZAZIO ARLOA

 Cristina Castillo
ccastillo@aheb-beha.org

- Serieen identifikazioa, azterketa tipologikoa
- Agiriak azaltzeko tresnen sorrera (AAT)
- Normalkuntza azpiarloa
- Datu-baseen sorrera eta diseinua
- SIGA sortzeko azterketa funtzionala
- Indexatzeko datu-basearen artapena eta eguneraketa
- Artxiboko Zerbitzu Digitala sortzeko urratsak
- Digitalizazioaren kalitatea eta irudien kodeketa kontrolatzeko txantiloien sorrera
- Agiriak kontrolatzeko azpiarloa
- Sarrerako eta irteerako erregistroa
- Banaketaren zerrendak eta jaso izanaren aktak
- Katalogo-zenbakien eta etiketen esleipena
- Indexazioaren kontrola
- Irizpideen azalpena

- Arauak, eskabideak... euskaratzeko itzulpenak

5. KONTSERBAZIO ARLOA ETA AGIRIAK BERRAGERTZEAREN ZERBITZUA (ABZ)
Elena Cortazar
ecortazar@aheb-beha.org

- Zaintzeko plangintza politikoa: lainoztatu, intsektuak hil, hezetasuna eta tenperatura kontrolatu, mikrofilmak aldian-aldian atzera bildu, agiriak behar bezala biltegiratu
- Artapena egokia dela egiaztatzeko oinarrizko irizpideen azalpena
- Zaharberritzeko eta mikrofilmatzeko plangintzari buruzko txostenak
- Digitalizatutako irudien alderaketa jatorrizko irudiekin eta mikrofilmatutako kopiekin
- Euskarri berrietan dauden agiriak artatzeko irizpideen azalpena

6. PRESTAKUNTZA, ARGITALPEN ETA KULTUR HEDAPEN ARLOA
Anabella Barroso / Cristina Castillo
zuzen@aheb-beha.org

ccastillo@aheb-beha.org

- Artxibora egindako ikustaldiak sustatzeko gida didaktikoaren diseinua
- Argitalpenen kudeaketa
- Web orria
- Gai bakarreko ikastaroen plangintza
- Ikerketa eta prestakuntza taldea

7. LIBURUTEGI OSAGARRIA, AGIRI-ZENTROA ETA INFORMAZIO-ZERBITZUA (SIA)
Cristina Castillo
biblio@aheb-beha.org  

sia@aheb-beha.org 
 
- Liburutegi osagarriaren automatizazioa eta CDUren eta ISBDren ezarpena
- Erosketa-politika eta liburutegiko harpidetzak
- Egon badauden aldizkarien hustuketa
- Artxiboarentzat eta erabiltzaileentzat interesgarriak diren gaiei buruzko txosten bibliografikoen sorrera
- Interneteko bilaketa

8. Arloen eskema

</>

</>

</>

</>

</>

</>

</>

</>

</>

</>

</>

ekoscan

UNESCO Archives Portal
Listado en el Portal de Archivos de la Unesco

ica
Member of ICA

 

 

plan avanza

Icaro Historiaren Ezaguera Aurreraturako Zentroa Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak be finantzatu izan dau, Ikerketa Zientifiko, Garapen eta Barrikuntza Teknologikorako 2008-2011 Egitasmo Nazionalaren barruan. Txostenaren zenb.: TSI-070300-2008-179

 

SIGA-AKIS (Sistema Inet de Gestión de Archivos / Artxiboen Kudeaketarako Inet Sistema) patrocinado por:

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco irargi - centro de patrimonio docuemntal de Euskadi

 

 

Harremanetarako

Larrauri kalea, 1 A, 5. solairua
48160 DERIO
Bizkaia
Tel.: 944062490
Faxa: 944062491

e-posta: info@aheb-beha.org